Vi utsetter kursoppstart til 18.1, drop in timer uke 2

Da har det kommet ut info fra Tønsberg kommune sin FB side i kveld, søndag 3.1.
Vi velger å følge kommunens anbefaling og utsetter vintersesongens kurs til 18. januar. Dette er dessverre ikke det vi hadde ønsket oss i det nye året, men vi ønsker å ta et kollektivt ansvar. Samtidig så ønsker vi også å møte dere som trenger og ønsker å opprettholde en god helse gjennom trening hos oss. Vi setter dermed opp drop in timer i uke 2. Vi reduserer kraftig på antall timer og øker tidsrommet mellom timene slik at grupper unngås å møte hverandre i fellesarealene mellom timene. Vi har allerede gode og godkjente smittevernsregler og fortsetter å være nøye med at dette følges.

Til alle dere som har meldt dere på kurs, så vil ikke dette medføre tapte kurstimer. Vi forskyver vintersesongens kurs 14 dager fremover og satser sterkt på at smittesituasjonen er mer under kontroll  slik at alle kurs kan forløpe som normalt! Sesongen blir da forlenget 14 dager utover i våren.

Vi jobber på for å nå ut til dere alle og prøver så godt vi kan å svare på henvendelser. Ber om forståelse for at dette kan ta tid, men vi kommer fortløpende ut med mer info til dere så fort vi har større oversikt.

Mens du venter på at vi åpner kurs igjen kan du også benytte våre gratis videoer med Yoga og Pilates Matte. Disse ligger ute på både
Vimeo: https://vimeo.com/wibeyogapilates
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCrxaKC6aXMyy44tpG6KwkQ

Ta vare på hverandre! Velkommen på drop in timer i uke 2 og vi gleder oss til å starte kurssesongen fra 18. januar!
Hilsen Wibe Instruktør Team