Gratis parkering for 2 timer.

Vi har parkeringsavtale med OnePark slik at du står 2 timer gratis. Du må registrere ditt bilnummer på iPad inne på studioet når du kommer for å stå gratis.
Skal du være lengre enn 2 timer, betaler du resterende beløp på parkeringsautomat når du reiser. Alternativt kan du registrer en profil på Autopay.io og du blir trukket automatisk når du kjører ut.